Vilkår for bildedeling

Takk for at du sjekket ut vilkårene og betingelsene som dekker Tentsiles bruk av bildene og bildene dine. Vi vil referere til disse vilkårene som "vilkår". De fullstendige vilkårene er lagt ut nedenfor. Men sørg for at du leser hele greia før du godtar det.

VILKÅR

Ved å sende inn et fotografi til oss eller på annen måte godta vår bruk av et fotografi i henhold til disse vilkårene, godtar du at du har lest og fullt ut forstått disse vilkårene og vil overholde dem i sin helhet.

COPYRIGHT
Ikke gi oss bilder som du ikke har tatt selv eller ikke har tillatelse til å gi til oss. Du representerer og garanterer at du har tatt bildet selv og eier opphavsretten til fotografiet, eller har mottatt uttrykkelig tillatelse fra opphavsrettseieren til å få fotografiet brukt og delt av oss i samsvar med disse vilkårene.

  TILLATELSE TIL ENHVER PERSON ER AVbildet
  Sørg for at du har tillatelse til å ta bildet av alle personer som vises på bildet, og at du har tillatelse til å bruke bildet og navnet deres av oss. Hvis noen personer som er avbildet er mindreårige, må du innhente foreldrenes eller foresattes uttrykkelige tillatelse til å få deres bilde og navn brukt av oss. Du representerer og garanterer at du har uttrykkelig tillatelse fra alle som vises på bildet (og deres foreldre eller verge, hvis aktuelt) til å bli fotografert og få fotografiet og deres navn brukt og delt av Tentsile i samsvar med disse vilkårene. Før du får deres tillatelse og deler bildet med oss, må du sende dem en kopi av eller en lenke til disse vilkårene.

  TENTSILES BRUK AV FOTOGRAFIER OG INNHOLD

  Du beholder alle dine eierskapsrettigheter til ethvert fotografi eller annet innhold, men gir oss tillatelse til å bruke bildet som bestemt av oss. Ved å sende inn, eller på annen måte godta vår bruk av, et fotografi eller annet innhold, inkludert men ikke begrenset til bildetekster, navnet ditt og navnene på enhver person som vises i innholdet (samlet kalt "Innhold"), gir du oss verdensomspennende, ubegrenset, royaltyfri, ugjenkallelig, underlisensierbar rett til å (a) publisere, offentlig vise og utføre, modifisere, redigere, endre og på annen måte bruke innholdet helt eller delvis, uten ytterligere samtykke, gjennomgang eller deltakelse fra deg , for ethvert formål over hele verden (inkludert kommersielle og salgsfremmende) i ethvert medium eller format som nå eksisterer eller opprettes heretter, inkludert men ikke begrenset til trykt eller innspilt materiale, nettsteder og sosiale medieplattformer; og (b) bruke navnet ditt, kommentarene og annen informasjon om deg i forbindelse med innholdet. Vi forbeholder oss retten til å bruke, ikke bruke eller slutte å bruke innhold etter eget skjønn når som helst.

  INNHOLDET DU SENDER inn

  Du godtar å ikke sende inn innhold som:

  • Krenker eventuelle immaterielle rettigheter til andre personer eller tredjeparter, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett og varemerke.
  • Krenkerer eller invaderer personvernet eller publisitetsrettighetene til enhver person, levende eller avdød, eller krenker en persons eller tredjeparts personlige, eiendoms- eller andre rettigheter.
  • Er upassende, seksuelt eksplisitt, trakasserende, fornærmende, skadelig, voldelig eller på annen måte støtende eller støtende på noen måte.
  • Inneholder virus, ormer, korrupte filer eller andre former for ondsinnet kode eller innhold som kan skade et nettsted eller en datamaskin.
  • Brenker enhver lov, vedtekt, forordning eller forskrift

  KONFLIKTLØSNING, FRASKRIFT OG SKADESLØSNING

  Hvis du er uenig med oss ​​eller tror at noe av innholdet ditt har blitt brukt uten din tillatelse eller i strid med rettighetene dine, gi oss beskjed slik at vi kan prøve å finne ut av det. Du kan nå oss på info@tentsile.com.

  Du fraskriver deg ugjenkallelig alle rettigheter og godtar å frigjøre og holde Tentsile ufarlig fra alle krav, kostnader, utgifter, skader, årsaker til handling og/eller ansvar, av enhver art, enten direkte eller indirekte, kjent eller ukjent, forutsett. eller uforutsett, som oppstår fra eller relatert til innholdet, inkludert men ikke begrenset til ærekrenkelse; invasjon av rettighetene til privatliv eller offentlighet; brudd på moralske eller kunstneriske rettigheter; personskade, skade på eiendom eller andre lignende saker. Du godtar videre å holde, forsvare og holde Tentsile skadesløs fra ethvert krav eller søksmål knyttet til ditt brudd på disse vilkårene og betingelsene.

  HÅNDHÅVBARHET

  Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses som ugyldige, ulovlige eller på annen måte ikke kan håndheves, vil denne bestemmelsen bli begrenset eller eliminert i den minste grad som er nødvendig, og de resterende bestemmelsene i disse vilkårene forblir i full kraft og virkning.

  DEFINISJON

  Når vi refererer til "Tentsile" eller "oss" eller "vår" eller "vi" i disse vilkårene og betingelsene, mener vi Tentsile Ltd, LLC og dets foreldre, tilknyttede selskaper, datterselskaper, etterfølgere, underlisenshavere og overdragere.

  Kontakt oss

  Hvis du har spørsmål om personvernreglene våre eller andre saker, kan du kontakte oss på info@tentsile.com.

  Ikrafttredelsesdato: 24. juli 2020

  .